Autoškola Bartoš Ústí nad Orlicí

moderní autoškola

s kvalitním přístupem

a jednáním

> Autoškola Bartoš

Jak probíhá výuka a výcvik žadatele o řidičské oprávnění

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb., ve znění pozdějších doplňků a změn o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu. Žák se připravuje formou samostudia a v autoškole absolvuje pouze povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • ovládání a údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik:

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu:

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Osoby mladší 15-ti let musí mít souhlas zákonného zástupce ověřen na příslušném úřadě ( matrika, notář)

Délka kurzu:

Délka kurzu závisí na možnostech žadatele, jakým způsobem si bude plánovat jízdy a bude se podrobovat hodinám výuky. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit, dá se říci, že při mimořádných okolnostech se dá připravit uchazeče k závěrečným zkouškám od zahájení výuky a výcviku do 18-ti dnů na skupinu řidičského oprávnění „B“. Takto mimořádně zkrácený termín výuky a výcviku by měl být prováděn pouze při rozšíření řidičského oprávnění.

Ukončení kurzu:

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, ale nikdo Vás nebude nutit připlácet si hodiny navíc. Záleží to pouze na Vás. V případě, že si nebudete jisti úspěšným složením závěrečné zkoušky, můžete si domluvit vyšší počet hodin s učitelem dle vašich představ.

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.