Autoškola Bartoš Ústí nad Orlicí

moderní autoškola

s kvalitním přístupem

a jednáním

> Autoškola Bartoš

 Autoškola Bartoš - Ústí nad Orlicí

Ceník

Ceník platí od 11.1.2021, ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu,včetně nákladů na předvedení k závěrečné zkoušce .V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky za provedení závěrečné zkoušky MU Ústí nad Orlicí.

Uvedené ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik včetně předvedení k závěrečné zkoučce Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

Osobní automobil

Základní formy výcviku

B - student doba výcviku 2-3 měsíce (podle časových možností žáka) 14 490 Kč
B - standardní výcvik doba výcviku 2-3 měsíce (podle časových možností žáka) 14 990 Kč
B - intenzivní výcvik doba výcviku do 5 týdnů 19 990 Kč

Nadstandardní služby

B - individuální výuka teorie teoretická výuka individuálně 1 učitel - 1 žák + 5 000 Kč
B - komfortní výcvik indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka + 10 000 Kč

Jednotlivé připlácené jízdy

B - osobní automobil doplňující výcvik - cena za jednotlivou vyučovací hodinu 500 Kč

Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění

Jízdy s vozidlem s manuální převodovkou

B - město jízda v běžném provozu 600 Kč
B - speciální jízda po silnicích 1 a třídy mimo Ústí nad Orlicí 650 Kč
B - mimo město náročné křižovatky, obchodní centra (průjezd a parkování) 700 Kč
B - dálnice jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla 800 Kč
Motocykl A1, A2, A Motocykl A1, A2, A 800 Kč

Osobní automobil a motocykl

B+A2 A omezeno do 35 kW 26 490 Kč
B+A A bez omezení 27 990 Kč
B+A1 Motocykl do 125 ccm3 24 990 Kč
B+A2 z A1 A omezeno do 35 kW 24 990 Kč
B+A z A1 A bez omezení 25 990 Kč

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč
Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.