Autoškola Bartoš Ústí nad Orlicí

moderní autoškola

s kvalitním přístupem

a jednáním

> Autoškola BartošŘidičský průkaz pro skupinu "B"

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Rozšíření rozsahu skupiny B:
Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena výcviku

Základní formy výcviku

B - student doba výcviku 2-3 měsíce (podle časových možností žáka) 14 490 Kč
B - standardní výcvik doba výcviku 2-3 měsíce (podle časových možností žáka) 14 990 Kč
B - intenzivní výcvik doba výcviku do 5 týdnů 19 900 Kč
Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.

Osobní automobil a motocykl

B+A2 A omezeno do 35 kW 26 490 Kč
B+A A bez omezení 27 990 Kč
B+A1 Motocykl do 125 ccm3 24 990 Kč
B+A2 z A1 A omezeno do 35 kW 24 990 Kč
B+A z A1 A bez omezení 25 990 Kč

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč
Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.