Závěrečná zkouška

Zkouška probíhá v zpravidla v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař Městkého úřadu v Ústí nad Orlicí a skládá se ze 3 (2) částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
  • zkouška z praktické jízdy

Termín Vaší  závěrečné zkoušky přidělí Městský úřad v souladu se zákonem 247/2000,

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku z praktické jízdy, eventuálně z ovládání a údržby vozidla může vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (TEST).

Na závěrečnou zkoušku z PSP, ústní zkoušku z ovládání a údržby vozidla i praktické jízdy má žadatel jeden řádný a dva opravné pokusy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV100 Kč
Praktická jízda400 Kč

Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.

Za případnou opakovanou zkoušku se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností platí správní poplatek ve výši:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích: 100,- Kč
  • Praktická jízda: 400,- Kč

Opakovaná zkouška

Pokud jste z některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovací zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ,ode dne konání neúspěšné zkoušky.Na opakovací zkoušku Vás přihlašuje autoškola.Počet Vašich závěrečných zkoušek je omezen novelou zákona 247/2000 s účinností os 01.07.2021. Všechny zkoušky musíte složit do 12 měsíců ode dne první zkoušky. Pokud nesložíte závěrečnou do 12 měsíců ode dne první zkoušky,kompletní výuka a výcvik Vám propadá a před další závěrečnou zkouškou musíte absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Opakovací zkoušky jsou zpoplatněny dle platného ceníku autoškoly.