Objednat kurz

Závěrečná zkouška

Zkouška probíhá v zpravidla v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 (2) částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
  • zkouška z praktické jízdy

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV100 Kč
Praktická jízda400 Kč

Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.

Za případnou opakovanou zkoušku se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností platí správní poplatek ve výši:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích: 100,- Kč
  • Praktická jízda: 400,- Kč

Opakovaná zkouška

Pokud jste z některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovací zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ,ode dne konání neúspěšné zkoušky.Na opakovací zkoušku Vás přihlašuje autoškola.Počet Vašich závěrečných zkoušek není omezen. Všechny zkoušky musíte složit do 6 měsíců ode dne první zkoušky. Pokud nesložíte závěrečnou do 6 měsíců ode dne první zkoušky,kompletní výuka a výcvik Vám propadá a před další závěrečnou zkouškou musíte absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.