Výcvik řidičů

Základní výcvik:

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2, A a B řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.

Sdružený výcvik:

Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B

Rozšiřující výcvik:

Tento druh výcviku absolvujete poté, když jste již držitel řidičského oprávnění a rozšiřujete si jej o další skupinu, například, z A1 na A2, A2 na A apod.

Vždy musí být splněny podmínky zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy, týkající se Vašeho výcviku a výuky.

Doplňovací výuka a výcvik:

Jedná se o 3 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

  • pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
  • chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění na skupinu A2 na A
  • chcete-li jako držitel skupiny B s omezením na automatickou převodovku získat skupinu B bez omezení

Motocykl bez omezení:

Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat dvěma způsoby:

  • Jste již držitelem řidičského oprávnění na skupinu A2 absolvujete tzv. “doplňovací zkoušku”. Zkouška se skládá pouze z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy.
  • Absolvujete výcvik na skupinu A a závěrečnou zkoušku na motocyklu bez omezení výkonu (tzv. „přímý přístup“)