A2 – motocykl do 35kW

Řidičský průkaz pro skupinu A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:
  • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.
  • 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 1 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:
  • 7 hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 hodina: výcvik praktické údržby
  • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena výcviku

A2 motocykl do 35 kW17 990 Kč
A2 z A1 výcvik na rozšíření (nemá praxi 2 roky na A1) 12 990 Kč
A2 z A1 praxe 2 roky na A1 – doplňková zkouška (včetně 5 hodin jízd) 7 490 Kč

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV100 Kč
Praktická jízda400 Kč

Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.