Objednat kurz

Školení řidičů profesní

Profesní školení řidičů dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 156/2008 Sb.,, ve znění ustanovení § 47, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musí se ho zúčastnit řidiči, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení řidičů profesní se dělí na:

Vstupní školení

Toto školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin ,záleží na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění kterou vlastní. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je vždy zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování tohoto vstupního školení a zkoušky řidič získává „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem hodin, je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je zopakování znalostí získaných při vstupním školení a získání nových informací ,jenž se od doby předchozího školení změnily. Pravidelné školení se provádí pouze formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.Pokud se řidič nezúčastní pravidelného školení v daném rozsahu „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“ mu po pěti letech zaniká.

Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Teoretická výuka s použitim moderní video a audio techniky