A – motocykl bez omezení

Řidičský průkaz pro skupinu A

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

 

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 1 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

 

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Yamaha MT-07

Cena výcviku

Amotocykl bez omezení výkonu18 990 Kč
A z A1 výcvik na rozšíření 13 490 Kč
A z A2 výcvik na rozšíření (nemá praxi 2 roky na A2) 13 490 Kč
A z A2 praxe 2 roky na A2 – doplňková zkouška (včetně 6 hodin jízd) 7 990 Kč

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.

Správní poplatky

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakované zkoušky z odborné způsobilosti
Zkouška PPV100 Kč
Praktická jízda400 Kč

Poplatek se platí v pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí před zkouškou a není součástí ceny kurzu.