Zkouška na motocykl

Zkouška z praktické jízdy na motocyklu

Zkouška z praktické jízdy na motocykl se skládá ze 2 částí. První část zkoušky se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. “zkušební ploše”. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Zde se můžete seznámit s požadavky na zkoušku z praktické jízdy:

1. Část zkoušky

1. Příprava a technická kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje

b) namátková kontrola technického stavu

2. Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou

sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,

b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:

– následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru,

– bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“,

– slalom

– jízdu po dráze ve tvaru osmičky

– opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující

– slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1

– vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1),

d) provést

– brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1,

– nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).

2. Část zkoušky – chování v provozu

A. vyhláška č. 167/2002 Sb.

a) rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;

b) jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;

c) jízda v zatáčkách;

d) křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;

e) změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;

f) příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici); zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly;

g) předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut;

h) zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízda do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;

i) Provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.

B. § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti

a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích,

b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací,

c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací,

d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce,

e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km.h-1,

f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,

g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla, h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2, A (k stažení ve formátu pdf 503 KB)