Ceník Autoškoly Bartoš Ústí nad Orlicí

Ceník platí od 1.12.2023, ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu,včetně nákladů na  předvedení k závěrečné zkoušce .V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky  za provedení závěrečné zkoušky MU  Ústí nad Orlicí.

Uvedené ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik stanovené zákonem 247/2000, včetně předvedení k závěrečné zkoušce Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.