Autoškola Bartoš Ústí nad Orlicí

moderní autoškola

s kvalitním přístupem

a jednáním

> Autoškola Bartoš

Vrácení řidičského oprávnění

Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel?

Máte 12 bodů a uplynul již rok?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Poradíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole

Klikněte si na volbu, která se Vás konkrétně týká.

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

12 BODŮ

ZDRAVOTNÍ DŮVODYV případě Vašich nejasností prosím zavolejte a popřípadě si domluvte individuální konzultaci v autoškole.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost neprokazujete.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Co je k tomu potřeba přinést?

 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti